VĂN PHÒNG

 • 118 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP HCM

 • +84 22 497 999

 • +84 62 655 054

 • thuylinhlong.ltd@gmail.com

 • contact@congtudongbeninca.com

 • 098 891 4444

KHO HÀNG

 • 30/4 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kì, Quận Tân Phú, HCM

 • +84 22 497 999

 • +84 62 655 054

 • thuylinhlong.ltd@gmail.com

 • contact@congtudongbeninca.com

 • 093 2012 325

Contact Form

Description

 • 3 + 12 =