HYDRO

HYDRO là dòng cổng mở cho hiệu suất cao, chu kì làm việc 100%, chiều dài cổng lớn. Tất cả nhờ vào động cơ điện lai thủy lực nên ứng dụng cổng công nghiệp nhà máy, ra vào cổng liên tục công nghệ truyền dẫn động HD.STC / HD.STL.

HYDRO

Cổng mở HYDRO động cơ điện lai thủy lực

HYDRO là dòng cổng mở cho hiệu suất cao, chu kì làm việc 100%, chiều dài cổng lớn. Tất cả nhờ vào động cơ điện lai thủy lực nên ứng dụng cổng công nghiệp nhà máy, ra vào cổng liên tục công nghệ truyền dẫn động HD.STC / HD.STL.

Ứng dụng

 • – Cổng nhà thông minh, cổng biệt thự.
 • – Cổng mở tần suất trung bình.
 • – Cổng mở tần suất liên tục, chu kì làm việc cao.
 • – Cổng mở đa mục đích sử dụng.

Kỹ Thuật

EN_STANDARDSEN STANDARDS

HYDRO

 • HD.18 – Chiều dài cánh 1800mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.25 – Chiều dài cánh 2500mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.30 – Chiều dài cánh 3000mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.30AC – Tích hợp thắng thủy lực, Chiều dài cánh 3000mm,động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.35 – Chiều dài cánh 3500mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.35AC – Tích hợp thắng thủy lực, Chiều dài cánh 3500mm,động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.40L – Chiều dài cánh 4000mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.45 – Chiều dài cánh 4500mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.50 – Chiều dài cánh 5000mm, động cơ điện thủy lực 230Vac.
 • HD.50AC – Tích hợp thắng thủy lực, Chiều dài cánh 5000mm,động cơ điện thủy lực 230Vac.

**Công nghệ mới HD.80**

HD.80 – Động cơ điện thủy lực chiều dài cánh tối đa 8000m / 1000Kg. Chống đảo chiều động cơ, lực mở 10000N Xem them chi tiết HD-80

Control panel và tính năng


BRAINY
> Tự động nghi nhận các thông số ban đầu khi lắp đặt.
> Điều chỉnh lực đóng mở cổng bằng điện tử.
> hiện thi thông số cổng qua màn hình LCD.
> Tích hợp đầu thu không dây 433.93Mhz.
> Bộ mã hóa riêng cho mỗi động cơ riêng biệt.
> Hai động cơ hoạt động riêng biệt, dừng mềm tiêu chuẫn.
> Giắc cắm thiết bị đầu cuối chuẩn 8.2Kohm an toàn.

Phụ kiện trọn bộ nguyên kiện

Phụ kiện bảo hành theo cổng 24 tháng
1 x Control Panel (Bộ điều khiển trung tâm)
1 x Pair of PUPILLA Photocells (Cảm biến an toàn gắn hai bên cổng)
1 x AW 433.92Mhz aerial ( Bộ thu không dây)
2 x TO.GO 2 button transmitters (Rolling Code or Dip Switch)-(Remote không dây)
1 x Beninca UK Customer Handover Pack ( Catalogue hướng dẫn lắp đặt)

 • KHD.18 – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.25 – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.30 – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.30AC – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.35 – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.35AC – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.40L – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.45 – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.50 – 230Vac, cổng hai cánh.
 • HD.50AC – 230Vac, cổng hai cánh.
 • KHD.18 – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.25 – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.30 – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.30AC – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.35 – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.35AC – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.40L – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.45 – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.50 – 230Vac, cổng đơn.
 • HD.50AC – 230Vac, cổng đơn.

Order Enquiry Form

Contact form description text

 • 6 + 7 =